சாதாரணம் மகத்தானது!

ஒரு இளவரசனுக்கான ஆடைகளையும், விலை உயர்ந்த அணிகலன்களையும் அணிந்தபடி விளையாடும் ஒரு குழந்தை, தான் விளையாடுவதில் உள்ள அத்தனை மகிழ்ச்சியையும் இழந்துவிடுகிறது. அந்த உடையும். அணிகலன்களும் அக்குழந்தை ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கையிலும் இம்சையாக இருக்கின்றது. எங்கே தனது ஆடை புழுதியில் பட்டுவிடுமோ என்கிற பயத்தில் அசைவதற்குக் கூட அச்சப்பட்டு  அக்குழந்தை இவ்வுலகத்தினின்று விலகியே நிற்கின்றது. தாகூருடைய இக்கவிதை மகத்தானது. மனிதன் தனக்காக பல்வேறு அலங்காரங்களை அணிந்துகொள்கிறான். அதன் காரணமாய்ப் பெருமிதப்படுகிறான். ஆனால், ஒவ்வொரு முறையும், ஒவ்வொரு … சாதாரணம் மகத்தானது!-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.

தந்தை

இன்று தந்தை பெரியார் அவர்களின் பிறந்தநாள் . சென்ற வருடம் இதே நாளில் பதிவுகள் ஏதும் எழுதாது இருந்தமைக்கு சிலர் ஏன் பதிவொன்றும் இடவில்லை என்று கேட்டனர். இம்முறை சற்றே பெரியாரை உங்களுக்கு என் அளவில் அறிமுகம் செய்கிறேன். மிகவும் கோபமூட்டும் ஒரு விடயம் என்னவென்றால், பெரியார் வெறுமனே கடவுள் எதிர்ப்பாளராக அறியப்படுவதுதான். அதைத் தாண்டி, அவருடைய பல புரட்சிகரமான கருத்துகள் பல சமூகத்தில் பரவலாக அறிமுகப்படுத்தப்படக் கூட இல்லை என்பது வேதனையானது. அதற்கு ஒருவிதத்தில் அவர் … தந்தை-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.