குறிப்பு-1

தலைப்பு சற்று வித்தியாசமாகத் தோன்றினால் பொறுத்தருள்க. இப்பதிவு புத்தகங்கள் பற்றியது. முழுக்கவே புத்தகங்கள் பற்றியதா? என்றால் இல்லவே இல்லை என்பதே பதில். இவ்வருட துவக்கம் முதலாகவே படித்து முடித்த புத்தகங்கள் பெயரைக் குறித்துவைத்துக் கொண்டே வந்தேன். மாதம் ஒன்று என்ற இலக்கை வெற்றிகரமாகத் தாண்டியதே போதுமானதாக இருந்தது. புதிதாக எதிர்பார்த்த நூல்களைக் காட்டிலும் அதிகமாகவே படிக்க முடிந்தது. அதில் சில நூல்கள் பற்றிய குறிப்புகளே இப்பதிவு. இவ்வருடம் முதலில் படித்து முடிக்க வேண்டும் என்கிற இலக்கோடுதான் ‘தாய்’ … குறிப்பு-1-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.

தேவன் ‘மகா’ தேவன்

சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் இந்த ஆண்டு அமரர். எழுத்தாளர் தேவன் அவர்களின் நூற்றாண்டு (1913-2013) என்று தெரியும். அவருக்கு நான் தான் அறிமுகம் கொடுக்கவேண்டியது என்றில்லை. அவரின் புத்தகங்களே அவருக்கான மரியாதையையும், புகழையும் காலந்தோறும் தரும். ஒரு எழுத்தாளன் விரும்புவதும் அதுதானே! சில ஆண்டுகளுக்கு முன் பாலா சாரை அவருடைய அலுவலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பைப் பெற்றேன். உரையாடலின் ஊடே, உன் Blog பேர் என்னவென்று கேட்டார். சொன்னேன். முதல் கட்டுரையாக ‘தேவன் “மகா”தேவன்’ என்ற தலைப்பில் ஒரு … தேவன் ‘மகா’ தேவன்-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.