சில கவிதைகள்!

நிறைய வாசிக்க வேண்டும் என்கிற தீராத ஆர்வத்தின் பொருட்டு கவிதைகளையும் வாசித்து, உணர்ந்துகொள்ளத் தொடங்கியிருக்கிறேன். மாதிரிக்குக் கொஞ்சம் மட்டும் இங்கே!

கவிஞர் தாமரையின் ஒரு கவிதை. ஆனந்த விகடனில் கடந்த ஆண்டு வெளியானது.

கொடி

மெல்ல முன்நகர்ந்து
கிடைத்த கம்பைப்
பிடித்து எழுந்து
இறுகப் பற்றிச் சுற்றிப்
பிணைந்திருக்கும்
இளம் அவரைக்கொடி
நினைவுபடுத்துகிறது.
கணவன் இல்லாத
அல்லது இருந்தும் இல்லாத
ஒற்றைப் பிள்ளை
வைத்திருக்கும்
எல்லாத் தாய்மார்களையும்!

 

பேயோன் எழுதிய இக்கவிதைகள் நள்ளிரவும் கடலும் நானும் தொகுப்பில் இருந்தவை… 

 

நான் நடக்காத இடங்களில்
நின்று, யோசித்து
நடக்கிறது பல்லி

*

காலியான ஆட்டோவிற்கு
வேகத்தைப் பார்!

*

செய்வதையே செய்யும்
இந்தக் கடலுக்குத்தான்
எத்தனை சத்தம்

 

பாவேந்தர் பாரதி பற்றி எழுதியது

பைந்த மிழ்த்தேர்
      பாகன்! அவனொரு
செந்தமிழ்த் தேனீ
       சிந்துக்குத் தந்தை!
குவிக்கும் கவிதைக்
        குயில்! இந் நாட்டினைக்
கவிழ்க்கும் பகையைக்
         கவிழ்க்கும் கவிமுரசு! 

மறுமொழியிட

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s