எழுத்தும்-சொல்லும்

எழுத்தாளர் என்.சொக்கன் அவர்கள் ‘புக்’ மார்க்ஸ் என்ற பெயரில் ஃபேஸ்புக்கில் தொடர் எழுதி வருகிறார். ஒவ்வொரு வாரமும் அதைத் தொகுத்து தனது தளத்தில் வெளியிடுகிறார்.(அவரது தளம்) கீழ்கண்ட பதிவும் அதில் ஒன்றுதான். தமிழுக்கு வளமை சேர்க்கும், பழமை சேர்க்கும் வகையில் இப்பதிவு அமையுமென்பதில் எனக்கு மாற்றுக்கருத்தில்லை.

**************************************************************

தமிழில் உள்ள 42 எழுத்துகள் ’ஓரெழுத்து ஒரு மொழி’ என்ற வகையைச் சேர்ந்தவை. அதாவது, அந்த எழுத்தே ஒரு சொல்லாகப் பொருள் தரும். அவற்றின் பட்டியல் இங்கே, அதிகம் புழக்கத்தில் இல்லாத சொற்களுக்குமட்டும் அடைப்புக்குறியில் விளக்கம் தந்துள்ளேன்.

ஆ (பசு)

ஊ (இறைச்சி)

ஏ (அம்பு)

மா (பெரிய / விலங்கு)

மீ (உயரம்)

மு (மூப்பு)

மே (மேன்மை)

மை

மோ (முகர்தல்)

தா

தீ

தூ (வெண்மை)

தே (தெய்வம்)

தை

பா

பூ

பே (நுரை, அழகு)

பை

போ

நா

நீ

நே (அன்பு)

நை

நோ (நோவு)

கா (சோலை)

கூ

கை

கோ (அரசன்)

வா

வீ (பூ, அழகு)

வை

வௌ (கௌவுதல்)

சா

சீ

சே (எருது)

சோ (மதில்)

யா (மரம்)

நொ (துன்பம்)

து (கெடு)

One comment

மறுமொழியிட

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s